Render amb KERKYTHEAKerkythea és un programa de renderitzat. Les seves principals característiques són la seva senzillesa, facilitat i potència. Permet l'ús de diferents mètodes de render.
És un motor de render que pot ser utilitzat conjuntament amb altres programes de modelatge tridimensional: 3D Studio Max, Blender, SketchUp, Silo...